Dpto. Física Aplicadadept08@uvigo.es

Menu:

Última Nova:

Marz 23, 2017

Lé máis...

Contacto:

Mail: dept08@uvigo.es
Tlf: 986 81 40 70
Fax: 986 81 40 69

Mais Info:

O 15/02/2012 terá lugar a lectura de tese de doutoramento de Oliver Dieste Blanco, na E.E. Industrial, sede campus, ás 12 horas na aula de Grao.

Ligazóns:

- Univ. de Vigo

- Queixas, suxestións ou parabéns

   

Version: 3.0
(Jul 01, 2015)

Universidade de Vigo

Departamento

O Departamento de Física Aplicada ten a súa sede na Facultade de Ciencias do Mar. Está formado por cinco áreas de coñecemento: Física Aplicada, Física da Terra, Física Teórica, Óptica e Astronomía e Astrofísica.

Docencia

Imparte docencia nos tres campus da Universidade de Vigo e nos seguintes centros:

Docencia - Universidade de Vigo Campus de Vigo: Facultade de Ciencias do Mar, Facultade de Bioloxía, Facultade de Químicas, ETSE Industriais, ETSE de Minas, ETSE de Telecomunicacións.

Campus de Pontevedra: Facultade de Ciencias da Educación e na EUET Forestais.

Campus de Ourense: Facultade de Ciencias.

Doutoramento

Doutoramento - Universidade de Vigo

Os programas de doutoramento están a extinguir.

Actualmente só está en funcionamento a etapa de tese.

Investigación

Conta con 12 grupos de investigación: Laboratorio de Termofísica, Física Aplicada 2, Grupo de Metroloxía Óptica, Novos Materiais, Aplicacións Industriais dos Láseres, Óptica Aplicada e Computacional, Teledetección e Sistemas de Información Xeográfica, Física da Terra, Investigacións Alimentarias, Física da Atmósfera e do Océano, Grupo de Óptica Física, e Astronomía e Astrofísica.

Universidade de Vigo

Funcionamento

O Departamento funciona en Consello de Departamento e nas súas Comisións Delegadas nas que ten delegadas as competencias:
-Comisión Permanente
-Comisión de Doutoramento
-Comisión de Investigación e Biblioteca
-Comisións de Docencia