Liñas de investigación

 • Estudo da dinámica da circulación en Galicia, a modelización dos sistemas mariños nos seus aspectos hidrodinámicos, de produtividade primaria e de contido en nutrientes
 • Oceanografía operacional, deseño, colocación e supervisión de plataformas oceanográficas de envío de datos en tempo real, incluíndo un sistema de radar HF e boias oceanográficas e de calidade de augas en zonas interiores, rías e na plataforma continental
 • Interaccións entre a oceanografía física e as outras ramas da oceanografía, sexa nos seus aspectos xeolóxicos, químicos ou biolóxicos

 

Servizos ofertados

 • Monitoración en tempo real
 • Estacións Oceano-Meteorolóxicas
 • Monitoraxe de tanques de cultivo e tomas de auga
 • Procesado e control de calidade de datos oceanográficos
 • Elaboración de informes técnicos
 • Banco de probas para sensores oceanográficos
 • Subministración de datos de corrente superficial de alta resolución na Ría de Vigo
 • Impartición de cursos
 • Utilización e mantemento de equipamento oceanográfico
 • Introdución a Matlab aplicado á oceanografía
 • Modelización de sistemas mariños e acuáticos

 

Palabras chave

xxx.

 

Información de contacto

Gabriel Rosón Porto

+34 986 812 612
groson@uvigo.es

 

Máis información