Liñas de investigación

  • Caracterización de materiais
  • Física aplicada á biomedicina
  • Física aplicada ao medio ambiente

 

Servizos ofertados

  • xxx

 

Palabras chave

Biomateriais, biomedicina, Fotónica.

 

Información de contacto

Jose Luis Legido Soto

+34 986 812 294
xllegido@uvigo.es

 

Máis información