Informe de Capacidade / Encargo por Departamento

Departamento: [D00t08] Física aplicada
Curso:2012/2013


(D00t08) Física aplicada

,
Capacidade Docente Teórica:60.00 [BFPU-TC]
Reduccións:0.00
Capacidade Efectiva:60.00
Horas docencia:0.00
Capacidade restante:60.00(A0038) Astronomía e astrofísica

36061101E ULLA MIGUEL, ANA MARIA
Cod. Contido Caracter Convocatoria Coordinador HA HB HC
G030102  Física: Física dos procesos biolóxicos  FB 1SG  Si 2.00 8.00 40.00
G290102  Física: Física I  FB 1SG   - 52.00 -
Total por tipo de docencia: 102.00Horas
Capacidade Docente Teórica:240.00 [TU-TC]  
Reduccións:75.00  
Capacidade Efectiva:165.00  
Horas docencia:102.00  
Capacidade restante:63.00  
Reduccións
  Ensinanzas de posgrao
        Apoio á participación en ensinanzas de posgrao (mestrados) 40.00
  Actividades de I+D+i
        Dirección de teses de doutoramento 5.00
        Sexenios 10.00
  Actividades directivas
        Representantes da Universidade en Institucións 20.00(A0385) Física aplicada

35442886R BLANCO GARCIA, JESUS
Cod. Contido Caracter Convocatoria Coordinador HA HB HC
G320102  Física: Física I  FB 1SG  Si 65.00 - 62.40
G320202  Física: Física II  FB 2SG  Si 65.00 - -
312410105  Fundamentos físicos da enxeñaría  TR AN  Si 0.00 - -
312510105  Física I  TR 1C  Si 0.00 - -
312510106  Física II  TR 2C  Si 0.00 - -
Total por tipo de docencia: 192.40Horas
Capacidade Docente Teórica:240.00 [CE-TC]  
Reduccións:25.00  
Capacidade Efectiva:215.00  
Horas docencia:192.40  
Capacidade restante:22.60  
Reduccións
  Ensinanzas de posgrao
        Apoio á participación en ensinanzas de posgrao (mestrados) 20.00
  Actividades de I+D+i
        Sexenios 5.00

53611865S BOUTINGUIZA LAROSI, MOHAMED
Cod. Contido Caracter Convocatoria Coordinador HA HB HC
G320102  Física: Física I  FB 1SG  Si 65.00 - 54.00
G320202  Física: Física II  FB 2SG  Si 65.00 - -
312110104  Física xeral  TR AN  Si 0.00 - -
Total por tipo de docencia: 184.00Horas
Capacidade Docente Teórica:240.00 [TU-TC]  
Reduccións:51.00  
Capacidade Efectiva:189.00  
Horas docencia:184.00  
Capacidade restante:5.00  
Reduccións
  Actividade docente nos centros
        Apoio á implantación de estudos de grao e posgrao adaptados ao EEES 41.00
  Actividades de I+D+i
        Sexenios 10.00

34981573E CERDEIRIÑA ALVAREZ, CLAUDIO
Cod. Contido Caracter Convocatoria Coordinador HA HB HC
G280102  Física: Física  FB 1SG   - - 30.00
G280201  Física: Ampliación de física  FB 2SG   - - 30.00
101611207  Técnicas experimentais (laboratorio de termodinámica)  TR 1C  Si 0.00 - -
101611323  Introdución á física dos materiais  OB 2C  Si 0.00 - -
101611404  Física estatística  TR 1C   15.00 - -
101611501  Física de estado sólido  TR 1C  Si 45.00 - 15.00
101611624  Física de materiais  OP 1C  Si 0.00 - -
Total por tipo de docencia: 135.00Horas
Capacidade Docente Teórica:240.00 [TU-TC]  
Reduccións:80.00  
Capacidade Efectiva:160.00  
Horas docencia:135.00  
Capacidade restante:25.00  
Reduccións
  Actividades de I+D+i
        Dirección de teses de doutoramento 10.00
        Sexenios 10.00
  Actividades directivas
        Descontos sindicais 60.00

X1994413Z CHIUSSI , STEFANO
Cod. Contido Caracter Convocatoria Coordinador HA HB HC
G300102  Física: Fundamentos de mecánica e termodinámica  FB 1SG  Si 56.00 111.00 -
305010102  Física I  TR 1C  Si 0.00 - -
305010110  Física II  OB 2C  Si 0.00 - -
305110106  Fundamentos físicos da enxeñaría  TR 1C  Si 0.00 - -
Total por tipo de docencia: 167.00Horas
Capacidade Docente Teórica:240.00 [TU-TC]  
Reduccións:68.00  
Capacidade Efectiva:172.00  
Horas docencia:167.00  
Capacidade restante:5.00  
Reduccións
  Actividade docente nos centros
        Dirección de proxectos fin de carreira 4.00
  Ensinanzas de posgrao
        Apoio á participación en ensinanzas de posgrao (mestrados) 5.00
        Apoio á participación en ensinanzas de posgrao (mestrados) 14.00
  Actividades de I+D+i
        Apoio aos grupos de investigación de referencia da Universidade de Vigo 20.00
        Dirección de teses de doutoramento 10.00
        Sexenios 15.00

34953909G FERNANDEZ DOVAL, ANGEL MANUEL
Cod. Contido Caracter Convocatoria Coordinador HA HB HC
G300102  Física: Fundamentos de mecánica e termodinámica  FB 1SG  Si 28.00 84.00 -
G320202  Física: Física II  FB 2SG   - - 99.00
305010102  Física I  TR 1C  Si 0.00 - -
305010110  Física II  OB 2C  Si 0.00 - -
305010217  Física avanzada  OP 2C  Si 0.00 - -
305110106  Fundamentos físicos da enxeñaría  TR 1C  Si 0.00 - -
305210106  Fundamentos físicos da enxeñaría  TR 1C  Si 0.00 - -
Total por tipo de docencia: 211.00Horas
Capacidade Docente Teórica:240.00 [TU-TC]  
Reduccións:24.00  
Capacidade Efectiva:216.00  
Horas docencia:211.00  
Capacidade restante:5.00  
Reduccións
  Actividade docente nos centros
        Dirección de proxectos fin de carreira 4.00
  Actividades de I+D+i
        Dirección de teses de doutoramento 5.00
        Sexenios 15.00

36036720K FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE LUIS
Cod. Contido Caracter Convocatoria Coordinador HA HB HC
G300102  Física: Fundamentos de mecánica e termodinámica  FB 1SG   - 85.00 -
G320202  Física: Física II  FB 2SG   - - 63.00
G360503  Física III  OB 1SG   32.50 - 18.00
312110202  Ampliación de física  TR 2C  Si 0.00 - -
Total por tipo de docencia: 198.50Horas
Capacidade Docente Teórica:240.00 [CU-TC]  
Reduccións:41.00  
Capacidade Efectiva:199.00  
Horas docencia:198.50  
Capacidade restante:0.50  
Reduccións
  Ensinanzas de posgrao
        Apoio á participación en ensinanzas de posgrao (mestrados) 7.00
        Apoio á participación en ensinanzas de posgrao (mestrados) 14.00
  Actividades de I+D+i
        Dirección de teses de doutoramento 5.00
        Sexenios 15.00

52483072Q Garcia Sanchez, Josefa
Cod. Contido Caracter Convocatoria Coordinador HA HB HC
G030102  Física: Física dos procesos biolóxicos  FB 1SG   - - 20.00
G030202  Bioloxía: Técnicas básicas de campo e teledetección  FB 2SG   - 4.00 43.00
G200201  Física: Física II  FB 2SG   - 20.00 -
G200202  Química, física e xeoloxía: Laboratorio integrado II  FB 2SG   - 13.50 -
Total por tipo de docencia: 100.50Horas
Capacidade Docente Teórica:240.00 [TU-TC]  
Reduccións:120.00  
Capacidade Efectiva:120.00  
Horas docencia:100.50  
Capacidade restante:19.50  
Reduccións
  Ensinanzas de posgrao
        Apoio á participación en ensinanzas de posgrao (mestrados) 100.00
  Actividades de I+D+i
        Apoio aos grupos de investigación de referencia da Universidade de Vigo 10.00
        Sexenios 10.00

76893144G GONZALEZ FERNANDEZ, PIO MANUEL
Cod. Contido Caracter Convocatoria Coordinador HA HB HC
G370102  Física: Física I  FB 1SG  Si - 33.00 30.00
G370202  Física: Física II  FB 2SG  Si - 33.00 30.00
203011103  Fundamentos físicos da enxeñaría  TR AN  Si 0.00 - -
Total por tipo de docencia: 126.00Horas
Capacidade Docente Teórica:240.00 [CU-TC]  
Reduccións:87.30  
Capacidade Efectiva:153.00  
Horas docencia:126.00  
Capacidade restante:27.00  
Reduccións
  Ensinanzas de posgrao
        Apoio á participación en ensinanzas de posgrao (mestrados) 11.00
        Apoio á participación en ensinanzas de posgrao (mestrados) 28.00
  Actividades de I+D+i
        Apoio aos grupos de investigación de referencia da Universidade de Vigo 20.00
        Dirección de teses de doutoramento 13.30
        Sexenios 15.00

34981804T GONZALEZ SALGADO, DIEGO
Cod. Contido Caracter Convocatoria Coordinador HA HB HC
G280102  Física: Física  FB 1SG   - - 30.00
G280201  Física: Ampliación de física  FB 2SG  Si - - 30.00
101611208  Ampliación de termodinámica  TR 2C  Si 0.00 - -
101611404  Física estatística  TR 1C   15.00 - -
101611406  Mecánica teórica  TR 1C  Si 45.00 15.00 -
101611621  Ampliación de física de materiais  OP 2C  Si 0.00 - -
101611627  Radioactividade e radioprotección  OP 2C   15.00 - -
Total por tipo de docencia: 150.00Horas
Capacidade Docente Teórica:240.00 [TU-TC]  
Reduccións:43.30  
Capacidade Efectiva:197.00  
Horas docencia:150.00  
Capacidade restante:47.00  
Reduccións
  Actividades de I+D+i
        Dirección de teses de doutoramento 3.30
        Programa I3 30.00
        Sexenios 10.00

34600995W LEGIDO SOTO, JOSE LUIS
Cod. Contido Caracter Convocatoria Coordinador HA HB HC
G030102  Física: Física dos procesos biolóxicos  FB 1SG  Si 10.00 5.00 5.00
G030201  Bioloxía: Solo, medio acuático e clima  FB 2SG   6.00 - -
G030202  Bioloxía: Técnicas básicas de campo e teledetección  FB 2SG   - - 20.00
G320102  Física: Física I  FB 1SG   - - 3.60
G320202  Física: Física II  FB 2SG   - - 7.60
Total por tipo de docencia: 57.20Horas
Capacidade Docente Teórica:240.00 [CU-TC]  
Reduccións:205.00  
Capacidade Efectiva:35.00  
Horas docencia:57.20  
Capacidade restante:-22.20  
Reduccións
  Ensinanzas de posgrao
        Apoio á participación en ensinanzas de posgrao (mestrados) 10.00
  Actividades de I+D+i
        Apoio aos grupos de investigación de referencia da Universidade de Vigo 10.00
        Dirección de teses de doutoramento 15.00
        Sexenios 20.00
  Actividades directivas
        Coordinación másteres 90.00
        Directores/as de Departamento 60.00

33306492P LOPEZ VAZQUEZ, JOSE CARLOS
Cod. Contido Caracter Convocatoria Coordinador HA HB HC
G320202  Física: Física II  FB 2SG   - - 72.00
G360503  Física III  OB 1SG  Si 32.50 - 72.00
Total por tipo de docencia: 176.50Horas
Capacidade Docente Teórica:240.00 [TU-TC]  
Reduccións:58.00  
Capacidade Efectiva:182.00  
Horas docencia:176.50  
Capacidade restante:5.50  
Reduccións
  Ensinanzas de posgrao
        Apoio á participación en ensinanzas de posgrao (mestrados) 15.00
        Apoio á participación en ensinanzas de posgrao (mestrados) 28.00
  Actividades de I+D+i
        Sexenios 15.00

76863517R Lugo Latas, Luis
Cod. Contido Caracter Convocatoria Coordinador HA HB HC
G290202  Física: Física II  FB 2SG   - 35.00 -
G200201  Física: Física II  FB 2SG  Si 26.00 19.00 -
Total por tipo de docencia: 80.00Horas
Capacidade Docente Teórica:80.00 [IRYC-TC]  
Reduccións:0.00  
Capacidade Efectiva:80.00  
Horas docencia:80.00  
Capacidade restante:0.00  

36085857F LUSQUIÑOS RODRIGUEZ, FERNANDO
Cod. Contido Caracter Convocatoria Coordinador HA HB HC
G320102  Física: Física I  FB 1SG  Si 32.50 - 72.00
G320202  Física: Física II  FB 2SG  Si 32.50 - -
202510412  Física aplicada ao deporte  OP 1C  Si 0.00 - -
202510802  Biomecánica  TR 2C  Si 0.00 - -
312110666  Tecnoloxía láser aplicada á produción industrial  OP 2C   15.00 - 55.00
Total por tipo de docencia: 207.00Horas
Capacidade Docente Teórica:240.00 [TU-TC]  
Reduccións:41.00  
Capacidade Efectiva:199.00  
Horas docencia:207.00  
Capacidade restante:-8.00  
Reduccións
  Actividade docente nos centros
        Dirección de proxectos fin de carreira 2.00
  Ensinanzas de posgrao
        Apoio á participación en ensinanzas de posgrao (mestrados) 3.00
        Apoio á participación en ensinanzas de posgrao (mestrados) 16.00
  Actividades de I+D+i
        Dirección de teses de doutoramento 10.00
        Sexenios 10.00

78735997M Martínez Casás, Lidia
Capacidade Docente Teórica:120.00 [IIPP-TC]
Reduccións:0.00
Capacidade Efectiva:120.00
Horas docencia:0.00
Capacidade restante:120.00

36118036D MARTINEZ PIÑEIRO, MANUEL
Cod. Contido Caracter Convocatoria Coordinador HA HB HC
G290102  Física: Física I  FB 1SG   - 28.00 13.00
G200202  Química, física e xeoloxía: Laboratorio integrado II  FB 2SG   - 39.00 -
G200301  Física III  OB 1SG   6.00 9.00 -
311110221  Ampliación de física  OB 2C  Si 0.00 - -
Total por tipo de docencia: 95.00Horas
Capacidade Docente Teórica:240.00 [TU-TC]  
Reduccións:123.30  
Capacidade Efectiva:117.00  
Horas docencia:95.00  
Capacidade restante:22.00  
Reduccións
  Actividade docente nos centros
        Apoio á implantación de estudos de grao e posgrao adaptados ao EEES 10.00
  Ensinanzas de posgrao
        Apoio á participación en ensinanzas de posgrao (mestrados) 30.00
        Apoio á participación en ensinanzas de posgrao (mestrados) 70.00
  Actividades de I+D+i
        Dirección de teses de doutoramento 3.30
        Sexenios 10.00

34892511Q Mato Corzón, Marta María
Cod. Contido Caracter Convocatoria Coordinador HA HB HC
G050903  Biomecánica da técnica deportiva  OP 2SG  Si 11.25 30.00 -
G030102  Física: Física dos procesos biolóxicos  FB 1SG   10.00 19.00 15.00
G320102  Física: Física I  FB 1SG   - - 10.00
G320202  Física: Física II  FB 2SG   - - 11.00
Total por tipo de docencia: 106.25Horas
Capacidade Docente Teórica:240.00 [TU-TC]  
Reduccións:110.00  
Capacidade Efectiva:130.00  
Horas docencia:106.25  
Capacidade restante:23.75  
Reduccións
  Ensinanzas de posgrao
        Apoio á participación en ensinanzas de posgrao (mestrados) 30.00
        Apoio á participación en ensinanzas de posgrao (mestrados) 70.00
  Actividades de I+D+i
        Apoio aos grupos de investigación de referencia da Universidade de Vigo 10.00

35920643W PARDO AGUIRRE, FELIX
Cod. Contido Caracter Convocatoria Coordinador HA HB HC
G320102  Física: Física I  FB 1SG  Si - - 144.00
G320202  Física: Física II  FB 2SG   - - 96.00
Total por tipo de docencia: 240.00Horas
Capacidade Docente Teórica:240.00 [TE-TC]  
Reduccións:0.00  
Capacidade Efectiva:240.00  
Horas docencia:240.00  
Capacidade restante:0.00  

32411926G PEON FERNANDEZ, JAIME FRANCISCO
Cod. Contido Caracter Convocatoria Coordinador HA HB HC
G030201  Bioloxía: Solo, medio acuático e clima  FB 2SG  Si - 4.00 8.00
G060102  Física: Física I  FB 1SG  Si 30.00 45.00 28.00
310112321  Mecánica de fluídos e ondas  OB 2C  Si 0.00 - -
Total por tipo de docencia: 115.00Horas
Capacidade Docente Teórica:240.00 [TU-TC]  
Reduccións:125.00  
Capacidade Efectiva:115.00  
Horas docencia:115.00  
Capacidade restante:0.00  
Reduccións
  Actividade docente nos centros
        Apoio á implantación de estudos de grao e posgrao adaptados ao EEES 5.00
  Ensinanzas de posgrao
        Apoio á participación en ensinanzas de posgrao (mestrados) 100.00
  Actividades de I+D+i
        Apoio aos grupos de investigación de referencia da Universidade de Vigo 10.00
        Sexenios 10.00

35551664N Pérez Iglesias, Mª Teresa
Cod. Contido Caracter Convocatoria Coordinador HA HB HC
G200102  Física: Física I  FB 1SG  Si 26.00 39.00 -
G200103  Química, física e bioloxía: Laboratorio integrado I  FB 1SG   - 10.50 -
Total por tipo de docencia: 75.50Horas
Capacidade Docente Teórica:240.00 [TU-TC]  
Reduccións:135.00  
Capacidade Efectiva:105.00  
Horas docencia:75.50  
Capacidade restante:29.50  
Reduccións
  Ensinanzas de posgrao
        Apoio á participación en ensinanzas de posgrao (mestrados) 100.00
  Actividades de I+D+i
        Apoio aos grupos de investigación de referencia da Universidade de Vigo 10.00
        Dirección de teses de doutoramento 10.00
        Sexenios 15.00

35554081Z Pou Saracho, Juan María
Cod. Contido Caracter Convocatoria Coordinador HA HB HC
312110666  Tecnoloxía láser aplicada á produción industrial  OP 2C  Si 15.00 - -
312110806  Tecnoloxías láser  OP 1C  Si 30.00 - -
Total por tipo de docencia: 45.00Horas
Capacidade Docente Teórica:240.00 [CU-TC]  
Reduccións:210.00  
Capacidade Efectiva:30.00  
Horas docencia:45.00  
Capacidade restante:-15.00  
Reduccións
  Actividade docente nos centros
        Apoio á implantación de estudos de grao e posgrao adaptados ao EEES 20.00
        Apoio aos Programas de Prácticas Preprofesionais 30.00
        Dirección de proxectos fin de carreira 2.00
  Actividades de I+D+i
        Dirección de teses de doutoramento 10.00
        Sexenios 15.00
  Actividades directivas
        Coordinación másteres 13.00
        Decanos/as / Directores/as de Centros 120.00

33301188V Quintero Martínez, Félix
Cod. Contido Caracter Convocatoria Coordinador HA HB HC
G320102  Física: Física I  FB 1SG   65.00 - -
G320202  Física: Física II  FB 2SG   65.00 - -
312110666  Tecnoloxía láser aplicada á produción industrial  OP 2C   - - 45.00
312110806  Tecnoloxías láser  OP 1C   - - 40.00
Total por tipo de docencia: 215.00Horas
Capacidade Docente Teórica:240.00 [TU-TC]  
Reduccións:32.00  
Capacidade Efectiva:208.00  
Horas docencia:215.00  
Capacidade restante:-7.00  
Reduccións
  Actividade docente nos centros
        Dirección de proxectos fin de carreira 10.00
  Ensinanzas de posgrao
        Apoio á participación en ensinanzas de posgrao (mestrados) 7.00
        Apoio á participación en ensinanzas de posgrao (mestrados) 15.00

36108557Y RIBAS PEREZ, FERNANDO AGUSTIN
Cod. Contido Caracter Convocatoria Coordinador HA HB HC
G320102  Física: Física I  FB 1SG   65.00 - 36.00
G320202  Física: Física II  FB 2SG   65.00 - 49.40
312610101  Física I  TR 1C  Si 0.00 - -
312610102  Física II  TR 2C  Si 0.00 - -
312710102  Física I  TR 1C  Si 0.00 - -
312710103  Física II  TR 2C  Si 0.00 - -
Total por tipo de docencia: 215.40Horas
Capacidade Docente Teórica:240.00 [TE-TC]  
Reduccións:2.00  
Capacidade Efectiva:238.00  
Horas docencia:215.40  
Capacidade restante:22.60  
Reduccións
  Actividade docente nos centros
        Dirección de proxectos fin de carreira 2.00

33182140V ROMANI MARTINEZ, LUIS
Cod. Contido Caracter Convocatoria Coordinador HA HB HC
G260301  Física ambiental  OB 1SG  Si 30.00 15.00 -
101511105  Fundamentos físicos da enxeñaría  TR 1C  Si 0.00 - -
101611121  Ampliación de física xeral  OB 2C  Si 0.00 - -
101611122  Física xeral  OB 1C  Si 0.00 - -
101611201  Electromagnetismo  TR 1C  Si 0.00 - -
101611203  Termodinámica  TR 1C  Si 0.00 - -
101611205  Ampliación de electromagnetismo  TR 2C  Si 0.00 - -
101611206  Técnicas experimentais (laboratorio de electromagnetismo)  TR 2C  Si 0.00 - -
101611622  Calorimetría e análise térmica  OP 1C  Si 45.00 - 15.00
Total por tipo de docencia: 105.00Horas
Capacidade Docente Teórica:240.00 [CU-TC]  
Reduccións:83.30  
Capacidade Efectiva:157.00  
Horas docencia:105.00  
Capacidade restante:52.00  
Reduccións
  Ensinanzas de posgrao
        Apoio á participación en ensinanzas de posgrao (mestrados) 40.00
  Actividades de I+D+i
        Dirección de teses de doutoramento 18.30
        Sexenios 25.00

76905915X Salgueiriño Maceira, Verónica
Cod. Contido Caracter Convocatoria Coordinador HA HB HC
G290202  Física: Física II  FB 2SG   18.00 20.00 -
G200103  Química, física e bioloxía: Laboratorio integrado I  FB 1SG  Si - 42.00 -
Total por tipo de docencia: 80.00Horas
Capacidade Docente Teórica:80.00 [IRYC-TC]  
Reduccións:0.00  
Capacidade Efectiva:80.00  
Horas docencia:80.00  
Capacidade restante:0.00  

53172206R SERRA RODRIGUEZ, JULIA ASUNCION
Cod. Contido Caracter Convocatoria Coordinador HA HB HC
G320102  Física: Física I  FB 1SG   - - 90.00
G320202  Física: Física II  FB 2SG   - - 31.60
309110425  Técnicas avanzadas de produción e análise de superficies  OP 1C  Si 15.00 - 15.00
Total por tipo de docencia: 151.60Horas
Capacidade Docente Teórica:240.00 [TU-TC]  
Reduccións:74.30  
Capacidade Efectiva:166.00  
Horas docencia:151.60  
Capacidade restante:14.40  
Reduccións
  Actividade docente nos centros
        Dirección de proxectos fin de carreira 2.00
  Ensinanzas de posgrao
        Apoio á participación en ensinanzas de posgrao (mestrados) 10.00
        Apoio á participación en ensinanzas de posgrao (mestrados) 14.00
  Actividades de I+D+i
        Apoio aos grupos de investigación de referencia da Universidade de Vigo 20.00
        Dirección de teses de doutoramento 13.30
        Sexenios 15.00

36042881H SOTO COSTAS, RAMON FRANCISCO
Cod. Contido Caracter Convocatoria Coordinador HA HB HC
G320202  Física: Física II  FB 2SG   - - 30.00
Total por tipo de docencia: 30.00Horas
Capacidade Docente Teórica:240.00 [TU-TC]  
Reduccións:10.00  
Capacidade Efectiva:230.00  
Horas docencia:30.00  
Capacidade restante:200.00  
Reduccións
  Actividades de I+D+i
        Sexenios 10.00

42096626W TORRES PALENZUELA, JESUS MANUEL
Cod. Contido Caracter Convocatoria Coordinador HA HB HC
G030202  Bioloxía: Técnicas básicas de campo e teledetección  FB 2SG  Si 6.00 - 25.00
G060904  Métodos en análise xeográfica  OP 2SG  Si 12.50 10.00 3.50
G060908  Teledetección oceanográfica  OP 2SG  Si 25.00 20.00 7.00
310112635  Física da teledetección en oceanografía  OP 2C  Si 0.00 - -
Total por tipo de docencia: 109.00Horas
Capacidade Docente Teórica:240.00 [TU-TC]  
Reduccións:120.00  
Capacidade Efectiva:120.00  
Horas docencia:109.00  
Capacidade restante:11.00  
Reduccións
  Ensinanzas de posgrao
        Apoio á participación en ensinanzas de posgrao (mestrados) 10.00
        Apoio á participación en ensinanzas de posgrao (mestrados) 100.00
  Actividades de I+D+i
        Apoio aos grupos de investigación de referencia da Universidade de Vigo 10.00

34940844A TOVAR RODRIGUEZ, CLARA ASUNCION
Cod. Contido Caracter Convocatoria Coordinador HA HB HC
G280102  Física: Física  FB 1SG  Si 30.00 60.00 -
G280201  Física: Ampliación de física  FB 2SG   30.00 60.00 -
101611105  Mecánica e ondas  TR 2C  Si 0.00 - -
101611106  Técnicas experimentais (laboratorio de mecánica e ondas)  TR 2C  Si 0.00 - -
101611202  Ampliación de mecánica e ondas  TR 1C  Si 0.00 - -
101412052  Introdución á reoloxía alimentaria  LE 2C  Si 0.00 - -
Total por tipo de docencia: 180.00Horas
Capacidade Docente Teórica:240.00 [TU-TC]  
Reduccións:45.00  
Capacidade Efectiva:195.00  
Horas docencia:180.00  
Capacidade restante:15.00  
Reduccións
  Actividade docente nos centros
        Apoio á implantación de estudos de grao e posgrao adaptados ao EEES 30.00
  Actividades de I+D+i
        Sexenios 15.00

34889909J Trillo Yáñez, María Cristina
Cod. Contido Caracter Convocatoria Coordinador HA HB HC
G320102  Física: Física I  FB 1SG   65.00 - -
G320202  Física: Física II  FB 2SG   65.00 - -
312110806  Tecnoloxías láser  OP 1C   - - 80.00
Total por tipo de docencia: 210.00Horas
Capacidade Docente Teórica:240.00 [DO-TC]  
Reduccións:25.00  
Capacidade Efectiva:215.00  
Horas docencia:210.00  
Capacidade restante:5.00  
Reduccións
  Ensinanzas de posgrao
        Apoio á participación en ensinanzas de posgrao (mestrados) 10.00
        Apoio á participación en ensinanzas de posgrao (mestrados) 15.00

44449911L Troncoso Casares, Jacobo Antonio
Cod. Contido Caracter Convocatoria Coordinador HA HB HC
G280102  Física: Física  FB 1SG   - - 15.00
G280201  Física: Ampliación de física  FB 2SG   - - 15.00
101611324  Mecánica de fluídos  OB 2C  Si 0.00 - -
101611404  Física estatística  TR 1C  Si 15.00 15.00 -
101611626  Metroloxía e calibración  OP 1C  Si 45.00 - 15.00
101611627  Radioactividade e radioprotección  OP 2C  Si 30.00 - 15.00
Total por tipo de docencia: 165.00Horas
Capacidade Docente Teórica:240.00 [TU-TC]  
Reduccións:8.30  
Capacidade Efectiva:232.00  
Horas docencia:165.00  
Capacidade restante:67.00  
Reduccións
  Actividades de I+D+i
        Dirección de teses de doutoramento 8.30

34965081K VAZQUEZ DORRIO, JOSE BENITO
Cod. Contido Caracter Convocatoria Coordinador HA HB HC
G290102  Física: Física I  FB 1SG  Si 55.00 - -
309110102  Física I  TR 1C  Si 0.00 - -
309110109  Física II  TR 2C  Si 0.00 - -
Total por tipo de docencia: 55.00Horas
Capacidade Docente Teórica:240.00 [TU-TC]  
Reduccións:188.00  
Capacidade Efectiva:52.00  
Horas docencia:55.00  
Capacidade restante:-3.00  
Reduccións
  Actividade docente nos centros
        Apoio á implantación de estudos de grao e posgrao adaptados ao EEES 55.00
  Ensinanzas de posgrao
        Apoio á participación en ensinanzas de posgrao (mestrados) 3.00
        Apoio á participación en ensinanzas de posgrao (mestrados) 60.00
  Actividades de I+D+i
        Dirección de teses de doutoramento 10.00
        Sexenios 15.00
  Actividades directivas
        Vicedecanos/as, Subdirectores/as, Secretarios/as de Centro 45.00

32380703S Vázquez Pérez, Juan Manuel
Cod. Contido Caracter Convocatoria Coordinador HA HB HC
G320102  Física: Física I  FB 1SG   - - 108.00
G320202  Física: Física II  FB 2SG   - - 109.40
Total por tipo de docencia: 217.40Horas
Capacidade Docente Teórica:240.00 [TE-TC]  
Reduccións:0.00  
Capacidade Efectiva:240.00  
Horas docencia:217.40  
Capacidade restante:22.60  

36068850C VIJANDE LOPEZ, JAVIER
Cod. Contido Caracter Convocatoria Coordinador HA HB HC
G290102  Física: Física I  FB 1SG   - - 17.00
G290202  Física: Física II  FB 2SG  Si 37.00 25.00 30.00
309110107  Laboratorio de métodos e técnicas de medida  TR 1C  Si 0.00 - -
Total por tipo de docencia: 109.00Horas
Capacidade Docente Teórica:240.00 [TU-TC]  
Reduccións:90.00  
Capacidade Efectiva:150.00  
Horas docencia:109.00  
Capacidade restante:41.00  
Reduccións
  Ensinanzas de posgrao
        Apoio á participación en ensinanzas de posgrao (mestrados) 30.00
        Apoio á participación en ensinanzas de posgrao (mestrados) 50.00
  Actividades de I+D+i
        Sexenios 10.00(A0398) Física da terra

44467681X Álvarez Fernández, María Inés
Cod. Contido Caracter Convocatoria Coordinador HA HB HC
101611624  Física de materiais  OP 1C  Si 0.00 - -
101611402  Electrónica analóxica  TR 2C   - - 20.00
101611403  Electrónica dixital  TR 2C  Si 30.00 - 30.00
101611621  Ampliación de física de materiais  OP 2C  Si 0.00 - -
Total por tipo de docencia: 80.00Horas
Capacidade Docente Teórica:80.00 [IRYC-TC]  
Reduccións:5.00  
Capacidade Efectiva:75.00  
Horas docencia:80.00  
Capacidade restante:-5.00  
Reduccións
  Actividades de I+D+i
        Dirección de teses de doutoramento 5.00

44472767J Cabrera Crespo, Alejandro Jacobo
Cod. Contido Caracter Convocatoria Coordinador HA HB HC
G260504  Modelización e simulación ambiental  OB 1SG  Si 15.00 5.00 -
G260902  Oceanografía  OP 2SG   10.00 - -
101611402  Electrónica analóxica  TR 2C   - - 10.00
101611521  Técnicas experimentais de física de estado sólido (laboratorio de física de estado sólido)  OB 1C   - - 20.00
101611613  Enerxía e medio ambiente  OP 1C   5.00 - 15.00
Total por tipo de docencia: 80.00Horas
Capacidade Docente Teórica:80.00 [IJDC-TC]  
Reduccións:0.00  
Capacidade Efectiva:80.00  
Horas docencia:80.00  
Capacidade restante:0.00  

36099980P DE CASTRO RODRIGUEZ, MARIA TERESA
Cod. Contido Caracter Convocatoria Coordinador HA HB HC
101611402  Electrónica analóxica  TR 2C  Si 30.00 - -
Total por tipo de docencia: 30.00Horas
Capacidade Docente Teórica:240.00 [TU-TC]  
Reduccións:175.00  
Capacidade Efectiva:65.00  
Horas docencia:30.00  
Capacidade restante:35.00  
Reduccións
  Ensinanzas de posgrao
        Apoio á participación en ensinanzas de posgrao (mestrados) 60.00
  Actividades de I+D+i
        Apoio aos grupos de investigación de referencia da Universidade de Vigo 10.00
        Dirección de teses de doutoramento 5.00
        Sexenios 10.00
  Actividades directivas
        Coordinación másteres 45.00
        Vicedecanos/as, Subdirectores/as, Secretarios/as de Centro 45.00

44458566A DE LA TORRE RAMOS, LAURA
Cod. Contido Caracter Convocatoria Coordinador HA HB HC
101611614  Física da atmosfera  OP 1C  Si 45.00 - -
101611617  Teledetección  OP 1C  Si 45.00 - -
Total por tipo de docencia: 90.00Horas
Capacidade Docente Teórica:240.00 [TU-TC]  
Reduccións:79.00  
Capacidade Efectiva:161.00  
Horas docencia:90.00  
Capacidade restante:71.00  
Reduccións
  Ensinanzas de posgrao
        Apoio á participación en ensinanzas de posgrao (mestrados) 4.00
        Apoio á participación en ensinanzas de posgrao (mestrados) 60.00
  Actividades de I+D+i
        Apoio aos grupos de investigación de referencia da Universidade de Vigo 10.00
        Sexenios 5.00

36156822V Domínguez Alonso, José Manuel
Cod. Contido Caracter Convocatoria Coordinador HA HB HC
G260504  Modelización e simulación ambiental  OB 1SG   - 25.00 -
G260902  Oceanografía  OP 2SG   - 15.00 -
G260912  Análise e calidade do aire  OP 2SG   10.00 5.00 -
Total por tipo de docencia: 55.00Horas
Capacidade Docente Teórica:60.00 [BUVI-TC]  
Reduccións:0.00  
Capacidade Efectiva:60.00  
Horas docencia:55.00  
Capacidade restante:5.00  

31228365T Ferriz Mas, Antonio
Cod. Contido Caracter Convocatoria Coordinador HA HB HC
101611611  Climatoloxía física  OP 2C  Si 45.00 - 15.00
101611612  Dinámica atmosférica  OP 2C  Si 45.00 - 15.00
101611615  Meteoroloxía  OP 2C  Si 0.00 - -
Total por tipo de docencia: 120.00Horas
Capacidade Docente Teórica:240.00 [TU-TC]  
Reduccións:59.00  
Capacidade Efectiva:181.00  
Horas docencia:120.00  
Capacidade restante:61.00  
Reduccións
  Ensinanzas de posgrao
        Apoio á participación en ensinanzas de posgrao (mestrados) 4.00
        Apoio á participación en ensinanzas de posgrao (mestrados) 45.00
  Actividades de I+D+i
        Sexenios 10.00

03838319X GIMENO PRESA, LUIS
Cod. Contido Caracter Convocatoria Coordinador HA HB HC
G260903  Meteoroloxía  OP 2SG  Si 25.00 - -
101611322  Introdución a física da atmosfera e do medio ambiente  OB 1C  Si 0.00 - -
101611614  Física da atmosfera  OP 1C   - - 15.00
101611617  Teledetección  OP 1C   - - 15.00
Total por tipo de docencia: 55.00Horas
Capacidade Docente Teórica:240.00 [CU-TC]  
Reduccións:114.00  
Capacidade Efectiva:126.00  
Horas docencia:55.00  
Capacidade restante:71.00  
Reduccións
  Ensinanzas de posgrao
        Apoio á participación en ensinanzas de posgrao (mestrados) 4.00
        Apoio á participación en ensinanzas de posgrao (mestrados) 10.00
        Apoio á participación en ensinanzas de posgrao (mestrados) 75.00
  Actividades de I+D+i
        Apoio aos grupos de investigación de referencia da Universidade de Vigo 10.00
        Sexenios 15.00

35306069B GOMEZ GESTEIRA, RAMON
Cod. Contido Caracter Convocatoria Coordinador HA HB HC
G260902  Oceanografía  OP 2SG  Si 20.00 - -
101611521  Técnicas experimentais de física de estado sólido (laboratorio de física de estado sólido)  OB 1C  Si - - 25.00
Total por tipo de docencia: 45.00Horas
Capacidade Docente Teórica:240.00 [CU-TC]  
Reduccións:129.00  
Capacidade Efectiva:111.00  
Horas docencia:45.00  
Capacidade restante:66.00  
Reduccións
  Ensinanzas de posgrao
        Apoio á participación en ensinanzas de posgrao (mestrados) 4.00
        Apoio á participación en ensinanzas de posgrao (mestrados) 15.00
        Apoio á participación en ensinanzas de posgrao (mestrados) 75.00
  Actividades de I+D+i
        Apoio aos grupos de investigación de referencia da Universidade de Vigo 10.00
        Dirección de teses de doutoramento 10.00
        Sexenios 15.00

34953556L Lorenzo Gonzalez, Maria De Las Nieves
Cod. Contido Caracter Convocatoria Coordinador HA HB HC
G260505  Enerxía e sostibilidade enerxética  OB 1SG   7.50 3.75 -
101611613  Enerxía e medio ambiente  OP 1C  Si 40.00 - -
Total por tipo de docencia: 51.25Horas
Capacidade Docente Teórica:240.00 [TU-TC]  
Reduccións:138.75  
Capacidade Efectiva:102.00  
Horas docencia:51.25  
Capacidade restante:50.75  
Reduccións
  Ensinanzas de posgrao
        Apoio á participación en ensinanzas de posgrao (mestrados) 7.50
        Apoio á participación en ensinanzas de posgrao (mestrados) 95.00
  Actividades de I+D+i
        Apoio aos grupos de investigación de referencia da Universidade de Vigo 10.00
        Dirección de teses de doutoramento 5.00
        Programa I3 11.25
        Sexenios 10.00

44445182M Nieto Muñiz, Raquel Olalla
Cod. Contido Caracter Convocatoria Coordinador HA HB HC
G260903  Meteoroloxía  OP 2SG   5.00 15.00 -
G260912  Análise e calidade do aire  OP 2SG   - - 10.00
101611616  Técnicas de análise e predición meteorolóxica  OP 2C  Si 45.00 - 15.00
Total por tipo de docencia: 90.00Horas
Capacidade Docente Teórica:240.00 [TU-TC]  
Reduccións:96.50  
Capacidade Efectiva:144.00  
Horas docencia:90.00  
Capacidade restante:54.00  
Reduccións
  Ensinanzas de posgrao
        Apoio á participación en ensinanzas de posgrao (mestrados) 4.00
        Apoio á participación en ensinanzas de posgrao (mestrados) 7.50
        Apoio á participación en ensinanzas de posgrao (mestrados) 75.00
  Actividades de I+D+i
        Apoio aos grupos de investigación de referencia da Universidade de Vigo 10.00

32755340M ROSON PORTO, GABRIEL
Cod. Contido Caracter Convocatoria Coordinador HA HB HC
G060503  Oceanografía física I  OB 1SG  Si 36.00 - 48.00
G060702  Dinámica oceánica  OB 1SG  Si 36.00 - 16.00
310112225  Climatoloxía e meteoroloxía  OB 1C  Si 0.00 - -
310112636  Interacción océano-atmosférica  OP 2C  Si 0.00 - -
310112803  Circulación oceánica  OP 2C  Si 30.00 - 15.00
Total por tipo de docencia: 181.00Horas
Capacidade Docente Teórica:240.00 [CU-TC]  
Reduccións:69.00  
Capacidade Efectiva:171.00  
Horas docencia:181.00  
Capacidade restante:-10.00  
Reduccións
  Ensinanzas de posgrao
        Apoio á participación en ensinanzas de posgrao (mestrados) 4.00
  Actividades de I+D+i
        Sexenios 15.00
  Actividades directivas
        Coordinación másteres 30.00
        Representantes da Universidade en Campus do Mar 20.00

35316807P SOUTO TORRES, CARLOS ALBERTO
Cod. Contido Caracter Convocatoria Coordinador HA HB HC
G060202  Física: Física II  FB 2SG  Si 30.00 45.00 28.00
G060905  Modelización  OP 2SG  Si 18.00 20.00 14.00
G320102  Física: Física I  FB 1SG   - - 14.00
G320202  Física: Física II  FB 2SG   - - 25.00
310112081  O cambio climático  LE 2C  Si 30.00 - -
310112632  Dinámica oceánica  OP 1C  Si 0.00 - -
310112906  Oceanografía física  TR AN  Si 0.00 - -
Total por tipo de docencia: 224.00Horas
Capacidade Docente Teórica:240.00 [DO-TC]  
Reduccións:11.00  
Capacidade Efectiva:229.00  
Horas docencia:224.00  
Capacidade restante:5.00  
Reduccións
  Ensinanzas de posgrao
        Apoio á participación en ensinanzas de posgrao (mestrados) 6.00
  Actividades de I+D+i
        Sexenios 5.00

45539257Q VARELA BENVENUTO, RAMIRO
Cod. Contido Caracter Convocatoria Coordinador HA HB HC
G060602  Oceanografía física II  OB 2SG  Si 18.00 40.00 42.00
310112202  Métodos en oceanografía física  TR 2C  Si 0.00 - -
310112905  Métodos en oceanografía  TR AN  Si 0.00 - -
Total por tipo de docencia: 100.00Horas
Capacidade Docente Teórica:240.00 [TU-TC]  
Reduccións:95.00  
Capacidade Efectiva:145.00  
Horas docencia:100.00  
Capacidade restante:45.00  
Reduccións
  Actividade docente nos centros
        Apoio á implantación de estudos de grao e posgrao adaptados ao EEES 5.00
        Apoio ás actividades de intercambio de estudantes 25.00
  Ensinanzas de posgrao
        Apoio á participación en ensinanzas de posgrao (mestrados) 10.00
  Actividades de I+D+i
        Sexenios 10.00
  Actividades directivas
        Vicedecanos/as, Subdirectores/as, Secretarios/as de Centro 45.00(A0405) Física teórica

X1459384B TOMMASINI , DANIELE
Cod. Contido Caracter Convocatoria Coordinador HA HB HC
101611301  Física cuántica  TR 1C  Si 0.00 - -
101611303  Ampliación de física cuántica  TR 2C  Si 0.00 - -
101611325  Técnicas experimentais (laboratorio de física cuántica)  OB 2C  Si 0.00 - -
101611405  Mecánica cuántica  TR 2C  Si 40.00 - 20.00
101611502  Física nuclear e de partículas  TR 2C  Si 45.00 - 30.00
Total por tipo de docencia: 135.00Horas
Capacidade Docente Teórica:240.00 [DO-TC]  
Reduccións:40.00  
Capacidade Efectiva:200.00  
Horas docencia:135.00  
Capacidade restante:65.00  
Reduccións
  Ensinanzas de posgrao
        Apoio á participación en ensinanzas de posgrao (mestrados) 20.00
  Actividades de I+D+i
        Dirección de teses de doutoramento 5.00
        Sexenios 15.00(A0647) Óptica

34966525Q MICHINEL ALVAREZ, HUMBERTO JAVIER
Cod. Contido Caracter Convocatoria Coordinador HA HB HC
101611302  Óptica  TR 1C  Si 0.00 - -
101611305  Técnicas experimentais (laboratorio de óptica)  TR 1C  Si 0.00 - -
101611623  Física computacional  OP 2C  Si 5.00 - 15.00
101611625  Física do láser  OP 1C  Si 0.00 - 10.00
Total por tipo de docencia: 30.00Horas
Capacidade Docente Teórica:240.00 [CU-TC]  
Reduccións:210.00  
Capacidade Efectiva:30.00  
Horas docencia:30.00  
Capacidade restante:0.00  
Reduccións
  Ensinanzas de posgrao
        Apoio á participación en ensinanzas de posgrao (mestrados) 115.00
  Actividades de I+D+i
        Dirección de teses de doutoramento 35.00
        Sexenios 15.00
  Actividades directivas
        Coordinación másteres 45.00

33293551Q Paredes Galán, Ángel
Cod. Contido Caracter Convocatoria Coordinador HA HB HC
101611623  Física computacional  OP 2C   20.00 - -
101611625  Física do láser  OP 1C  Si 45.00 - 5.00
Total por tipo de docencia: 70.00Horas
Capacidade Docente Teórica:80.00 [IRYC-TC]  
Reduccións:0.00  
Capacidade Efectiva:80.00  
Horas docencia:70.00  
Capacidade restante:10.00  

34261670L Salgueiro Piñeiro, Jose Ramon
Cod. Contido Caracter Convocatoria Coordinador HA HB HC
101611304  Ampliación de óptica  TR 2C  Si 0.00 - -
101611401  Electrodinámica clásica  TR 1C  Si 40.00 - 20.00
101611623  Física computacional  OP 2C  Si 20.00 - -
Total por tipo de docencia: 80.00Horas
Capacidade Docente Teórica:240.00 [TU-TC]  
Reduccións:160.00  
Capacidade Efectiva:80.00  
Horas docencia:80.00  
Capacidade restante:0.00  
Reduccións
  Ensinanzas de posgrao
        Apoio á participación en ensinanzas de posgrao (mestrados) 120.00
  Actividades de I+D+i
        Programa I3 30.00
        Sexenios 10.00