DÍA DA MULLER TRABALLADORA

No día da Muller Traballadora fixemos algúns números para resaltar, que ademais de festexar cómpre seguir traballando na fenda de xénero.

Na distribución por colectivos no Departamento de Física Aplicada, vemos que a participación das mulleres no acada o 50 % en ningún deles, agás no de Alumnado que  forma parte do Consello de Dpto., nin sequera no sector do Persoal Investigador ou de Administración e Servizos, no que normalmente adoita haber un maior número de mulleres que de homes:

Profesorado: O 29.55 % son mulleres. Catedráticas  0 %, Titulares de Universidade, 35.14%.

44,  homes  31  mulleres 13.

Catedráticos de Universidade e de Escola:7. Ningunha muller.

Titulares de Universidade : 24. Mulleres 13

Persoal Investigador das convocatorias Ramón y Cajal, Juan de la Cierva e Persoal Investigador Distinguido: O 25%.

Ramón Y Cajal: 2, todos homes.

Investigador  destacado:1, home.

Juan de la Cierva: 1, muller.

FPI/FPU, postdoutorais e predoutorais, Xunta e Universidade de Vigo: O 22.73%

22, homes 17, mulleres 5.

PAS: O 25%.

4, homes 3, mulleres 1.

Persoal contratado en proxectos en Consello de Departamento: 0%.

1 home.

Alunnado en Consello de Departamento: O 100%.

1 muller.

Escrito e editado por  Mercedes Palanca Glez.