A INVESTIGACIÓN NO DEPARTAMENTO DE FÍSICA APLICADA

No Departamento de Física Aplicada hai dez grupos de investigación e tres de innovación educativa.

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

FA1-GRUPO DE METROLOXÍA ÓPTICA http://opticalmetrology.webs.uvigo.es/
FA2- FÍSICA APLICADA 2 http://fa2uvigo.com/
FA3- NOVOS MATERIAIS http://www.laser.uvigo.es/
FA4- TERMOFÍSICA  MOLECULAR E REOLOXÍA DE FLUÍDOS COMPLEXOS http://thermo-ourense.webs.uvigo.es/GRUPO-1.htm
FA5-APLICACIÓNS INDUSTRIAIS DOS LÁSERES http//www.laser.uvigo.es/
FA9- FÍSICA DA ATMÓSFERA E DO OCÉANO http://ephyslab.uvigo.es/
FT1- FÍSICA DA TERRA http://eddy.uvigo.es/
AT1- TELEDETECCIÓN E SISTEMAS DE INFORMACIÓN XEOGRÁFICA http://tgis.uvigo.es/
OF1- GRUPO DE ÓPTICA FÍSICA http://optics.uvigo.es/
AS1- ASTRONOMÍA E ASTROFÍSICA

 

GRUPO DE INNOVACIÓN DOCENTE

APRENDIZAXE MANIPULATIVA DA FÍSICA http://www.clickonphysics.es/cms/
HIPATIA http://hipatia.uvigo.es/
O ENSINO DA FÍSICA NAS ENXEÑERÍAS INDUSTRIAIS

 

Ao longo das vindeiras edicións do blog trataremos con máis profundidade a formación, investigación e innovación de cada grupo.