Dpto. Física Aplicadadept08@uvigo.es

Menu:

Última Nova:

Marz 23, 2017

Lé máis...

Contacto:

Mail: dept08@uvigo.es
Tlf: 986 81 40 70
Fax: 986 81 40 69

Mais Info:

O 15/02/2012 terá lugar a lectura de tese de doutoramento de Oliver Dieste Blanco, na E.E. Industrial, sede campus, ás 12 horas na aula de Grao.

Ligazóns:

- Univ. de Vigo

- Queixas, suxestións ou parabéns

   

Version: 3.0
(Jul 01, 2015)

Novas

PROFESORADO FACULTADE E ESCOLAS ASUNTOS ECONÓMICOS OUTROS

Profesorado

Maio 5, 2017

  Convocatoria premios extraordinarios doutoramento 16-17

,Febr 9, 2017

  Convocatoria de anos sabáticos 2017-18

Nov 11, 2016

  Quinquenios 2016: impreso Dpto.

Nov 11, 2016

  Quinquenios 2016: impreso PDI

Nov 11, 2016

  Normativa quinquenios 2016

Nov 11, 2016

  Convocatoria de quinquenios 16

Nov 11, 2016

  convocatoria quinquenios 2016

Sept 20, 2016

  Acordo da COAP do 19/09/16 sobre selección de áreas de coñecemento

Sept 8, 2016

  Resolución definitiva na convocatoria en selección de áeas de coñecemento para participar nas prazas de profesorado

Sept 8, 2016

  Prezos e taxas de ensinanzas propias e posgrao e outros curso da Universidade de Vigo

Maio 10, 2016

  Proposta tribunal Premios Extraordinarios Doutoramento 2016

Maio 10, 2016

  Convocatoria Premios Extraordinarios Doutoramento 2016

Abr 25, 2016

  Días adicionais asuntos propios 24 e 31 decembor PDI

Abr 7, 2016

  Días adicionais por vacaións e asuntos propios, profesorado

Nov 18, 2014

  Impreso solicitude quinquenio Dpto.

Nov 18, 2014

  Impreso Servizo de PDI 2014

Nov 18, 2014

  Normativa quinquenios 2014

Nov 18, 2014

  Convocatoria quinquenios 2014

Maio 21, 2014

  Instruccións vacacións PDI

Febr 27, 2013

  Normativa de recoñecemento en POD de actividades do PDI

Febr 25, 2013

  Criterios concesión anos sabáticos

Febr 25, 2013

  Convocatoria de anos sabático 2013-14

Febr 25, 2013

  Normativa nomeamento de profesorado emérito

Dec 19, 2012

  Vacacións PDI

Nov 25, 2011

  Impreso para a facultade/escola

Nov 25, 2011

  Impreso para o Dpto.

Nov 25, 2011

  Normativa 2011

Nov 25, 2011

  Impreso para Organización Académica

Nov 25, 2011

  Convocatoria quinquenios 2011

Oct 31, 2011

  Instrucción para a introducción de méritos da producción científica 2009 e 2010

Oct 28, 2011

  Solicitude de división do Departamento

Oct 19, 2011

  Formulario alta, baixa e modificación datos investigadores/as

Oct 19, 2011

  Formulario clasificación revistas

Oct 19, 2011

  Procedemento producción científica 2009 e 2010

Oct 19, 2011

  Criterios de avaliación méritos producción científica 2009 e 2010

Oct 19, 2011

  convocatoria producción científica 2009 e 2010

Xan 18, 2011

  Acordos COAP 21/09/2011

Sept 15, 2011

  POD 2011-12, modificación en Peritos, Minas, Bioloxía, e Químicas

Xuño 30, 2011

  POD 2011/12

Xuño 22, 2011

  Impreso programa propio para a formación predoutoral

Xuño 22, 2011

  Programa propio para a formación predoutoral en áreas con especial dificultade para contratar doutores/as

Maio 27, 2011

  Recurso dos profesores da Área Física da Terra do Campus de Ourense

Maio 13, 2011

  Acordos COAP, 10/05/2011

Maio 3, 2011

  Capacidade docente 2011-12

Maio 2, 2011

  POD 2011-12

Abr 27, 2011

  Incorporación de persoal investigador en POD

Abr 25, 2011

  POD 2010-11 actualizado

Abr 8, 2011

  Producción científica 2008: comunicación en congresos avaliadas

Marz 29, 2011

  Producción científica 2008:emenda de erros na valoración de Participacións en comunicacións a congresos

Marz 29, 2011

  Producción científica 2008: procedemento de reclamacións

Marz 29, 2011

  Producción científica 2008: impreso de reclamacións

Marz 29, 2011

  Producción científica 2008: criterios de avaliación

Marz 29, 2011

  Producción científica 2008: avaliación provisional de méritos

Marz 21, 2011

  Anexo I ao POD 2010-11

Febr 21, 2011

  Normativa de recoñecemento no POD, curso 2011/12 de actividades de docencia, investigación e xestión

Xuño 7, 2010

  Acordos COAP POD do Dpto. curso 2010-11

Maio 11, 2010

  Programa propio para a formación predoctoral en áreas con especial dificultade para contratar doutores. Impreso

Maio 11, 2010

  Programa propio para a formación predoctoral en áreas con especial dificultade para contratar doutores. Bases da convocatoria

Maio 11, 2010

  Programa propio para a formación predoctoral en áreas con especial dificultade para contratar doutores

Maio 3, 2010

  Proposta de POD 2010_11

Xan 25, 2010

  Cámbeo POD 2009-10, área 385-Física Aplicada, grupo de Líquidos Vigo

Dec 9, 2009

  Convocatoria de concesión de anos sabáticos para o curso 2010/2011

Dec 9, 2009

  Normativa sobre carga docente de titulacións de grao, curso 2010-2011 e convocatoria de contratos-programa piloto dos centros

Nov 30, 2009

  Impreso para solicitar o informe sobre quinquenios 2009 ao Dpto.

Nov 30, 2009

  Impreso para solicitar os quinquenios no Servizo de PDI

Nov 30, 2009

  Impreso para solicitar o informe sobre quinquenios docentes ás facultades ou escolas

Nov 30, 2009

  Normativa de quinquenios docentes 2009

Nov 30, 2009

  Convocatoria de quinquenios docentes 2009

Oct 19, 2009

  Instruccións para a introducción da producción científica 2008

Oct 20, 2009

  Formulario clasificación de revistas

Oct 20, 2009

  Criterios valoración producción científica 2008

Oct 20, 2009

  Procedemento producció científica 2008

Sept 9, 2009

  Cámbeo de POD 2009-10, área 385-Física Aplicada, Facultades de Bioloxía e Química

Sept 8, 2009

  Modelo de candidatura para a elección de director/a de Departamento

Sept 1, 2009

  Acordos COAP POD 2009-10, área 038 e 385, enxeñerías

Sept 1, 2009

  POD 2009/10

Xullo 22, 2009

  Resultados producción científica 2007, área 647-Óptica

Xullo 22, 2009

  Resultados producción científica 2007, área 405-Física Teórica

Xullo 22, 2009

  Resultados producción científica 2007, área 398-Física da Terra

Xullo 22, 2009

  Resultados producción científica 2007, área 395-Física da Materia Condensada

Xullo 22, 2009

  Resultados producción científica 2007, área AA038

Xullo 22, 2009

  Resultados producción científica 2006, área 647-Óptica

Xullo 22, 2009

  Resultados producción cientíifica 2006, área 398-Física da Terra

Xullo 22, 2009

  Resulados producción científica 2006, área 395-Física da Materia Condensada

Xullo 22, 2009

  Resultados producción científica 2006, área 038

Xullo 14, 2009

  Acordos da COAP sobre o POD 2009/10

Abr 29, 2009

  POD 2009-10, capacidade docente

Abr 17, 2008

  Cámbeo POD 2008-09, Grupo Líquidos Vigo

Abr 17, 2008

  POD 2008-09

Marz 17, 2009

  fichas_profesorado_09_10

Marz 16, 2009

  Ficha de incorporación de novo persoal en POD

Marz 16, 2009

  Desgravacións docentes

Marz 16, 2009

  Fichas profesorado 2009/10

Sept 17, 2008

  POD curso 2008_09

Xuño 13, 2008

  Producción científica 2007. Formularios actualización censo investigadores

Febr 28, 2008

  Fichas profesorado por Dpto. POD 08_09

Xan 27, 2008

  Desgravacións docentes POD 2008/09

Febr 27, 2008

  Impreso de incorporación de persoal investigador en POD

Nov 21, 2007

  Modificación POD, área 385-Física Aplicada CC Ourense

Nov 21, 2008

  Modificación de POD, área 385-Física Aplicada Minas e Industriais

Dec 10, 2007

  Modificación de POD, área 385-Física Aplicada, facultades de Química e BioloxíaFacultade e Escolas

Maio 6, 2011

  Instruccións peche dos centros durante os meses de xullo e agostoAsuntos Económicos

Marz 30, 2017

  Orzamento 2016

Marz 30, 2017

  Listado de gastos 2016

Marz 30, 2017

  Memoria económica 2016

Marz 17, 2017

  Tarifas de hotel 2017

Marz 15, 2017

  Ingreso producción científica: adianto do 50% do 2015

Marz 2, 2017

  Orzamento biblioteca 2017, oficio.

Marz 2, 2017

  Reparto orzamento da biblioteca, ano 2017

Abr 7, 2016

  Tarifas de hoteis 2016

Febr 9, 2015

  Tarifas hoteis 2015

Sept 29, 2014

  Intruccións peche exercicio 2014

Maio 14, 2014

  Reparto orzamento biblioteca 2014

Maio 14, 2014

  Criterios reparto orzamento biblioteca 2014

Febr 12, 2014

  Orzamento biblioteca

Oct 9, 2013

  Normas peche exercicio 2013

Marz 20, 2013

  Orzamento biblioteca 2013, distribución

Marz 20, 2013

  Orzamento biblioteca 2013 oficio

Febr 19, 2013

  Tarifas hoteis 2013

Febr 19, 2013

  Tarifas hotel Ensenada 2013

Nov 5, 2012

  Datas peche exercicio 2012 dpto.

Nov 5, 2012

  Correccións normas peche exercicio

Oct 16, 2012

  Normas peche exercicio resumidas

Oct 11, 2012

  Normas peche exercicio económico 2012

Marz 16, 2012

  Listado de hoteis 2012 con convenio coa universidade de Vigo

Febr 09, 2012

  Normativa de xestión económica para o 2012

Oct 3, 2011

  Normas peche de exercicio 2011

Maio 4, 2011

  Orzamento biblioteca 2011

Abr 14, 2011

  Oramento 2011 da Universidade de Vigo

Marz 14, 2011

  Lei do Réxime Financeiro e Orzamentario de Galicia

Febr 9, 2011

  Tarifas hoteis 2011

Oct 20, 2010

  Normas peche do exercicio 2010Outros

Dec 23, 2016

  Acta nº 1 da Xunta Electoral

Nov 9, 2016

  Eleccións a Consello de Departamento: modelo de candidatura

Nov 9, 2016

  Eleccións a Consello de Departamento: listados definitivos

Oct 28, 2016

  Eleccións a Consello de Dpto.: Constitución da Xunta Electoral

Oct 27, 2016

  Eleccións Consello Dpto.: calendario

Oct 27, 2016

  Eleccións a consello de Dpto.:artigo 45

Oct 27, 2016

  Eleccións a Consello de Dpto.: procedemento

Oct 27, 2016

  Eleccións Consello Dpto.: nota informativa estudantado

Oct 27, 2016

  Listado provisional eleccións Consello de Departamento: persoal investigador en formación, persoal contratado en proxectos e PAS

Oct 18, 2016

  Acordo provisional de Bolsas Colaboración MECD, 16-17

Xullo 13, 2016

  Nº de Bolsas Colaboración por Departamento, 16-17

Xullo 13, 2016

  Convocatoria Bolsas Colaboración 16-17, MECD

Marz 4, 2015

  Novos criterios Bolsas Colaboración do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte

Xan 27, 2015

  Resolución do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte sobre adxudicación definitiva de Bolsas Colaboración 2014-15, en departamentos.

Nov 28, 2014

  Eleccións a Consello de Departamento. Censo de candidaturas definitivo.

Nov 20, 2014

  Eleccións a Consello de Departamento, censo provisional de candidaturas

Nov 10, 2014

  modelo de candidatura

Nov 7, 2014

  Incorporación Investigadores Ramón y Cajal no Consello de Dpto.

Oct 28, 2014

  Eleccións Consello de Dpto. 2014, emenda de erros

Oct 27, 2014

  Eleccións a Consello de Dpto, 2014, censo de PAS

Oct 27, 2014

  Censo profesorado 2

Oct 27, 2014

  Censo profesorado 1

Oct 24, 2014

  Convocatoria Eleccións Consello de Departamento, 2014

Oct 24, 2014

  Acta de constitución Xunta Electoral, 2014

Oct 24, 2014

  Interpretación arigo 45, Estatutos da UVigo

Oct 24, 2014

  Procedemento electoral

Oct 24, 2014

  Calendario Electoral 2014

Oct 15, 2014

  Adxudicación provisional de Bolsas Colaboración do Ministerio de Educación 14-15

Sept 10, 2014

  Normas de funcionamento dos órganos colexiados

Sept 10, 2014

  Normas de funcionamente dos órganos colexiados

Sept 10, 2014

  Normas de funcionamento dos órganos colexiados

Xullo 18, 2014

  Normas sobre prezos e taxas das ensinanzas propias de posgrao e outros cursos da Universidade de Vigo

Xullo 4, 2014

  Eleccións director/a Departamento 2014. Candidaturas definitivas

Xullo 1, 2014

  Candidaturas provisionais. Elección director/a Departamento 2014

Xuño 24, 2014

  Formulario de candidatura a director/a de Departamento

Xuño 23, 2014

  Censo definitivo. Eleccións a director/a de Departamento

Xuño 16, 2014

  Censo provisional, eleccións director/a Departamento

Xuño 16, 2014

  Constitución Xunta Electoral, eleccións a director/a de Departamento

Xuño 10, 2014

  Eleccións director/a Departamento

Nov 21, 2013

  Obradoiro de astronomía ficha de inscripción

Nov 21, 2013

  Obradoiro de astronomía ficha de inscripción

Nov 21, 2013

  Obradorio astronomía programa

Nov 21, 2013

  Obradoiro de astronomía cartel

Abr 5, 2013

  Normativa de permanencia na universidade de Vigo

Xan 22, 2013

  Normativa ausencia traballo e partes médicos

Oct 23, 2012

  Concesión/denegación bolsas colaboración do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, criterios

Oct 23, 2012

  Concesión/denegación bolsas colaboración Ministerio de Educación, Cultura e Deporte

Sept 3, 2012

  Normas proxectos bolsas colaboración 12-13

Sept 3, 2012

  Intruccións Bolsas Colaboración Ministerio 2012-13

Sept 3, 2012

  Convocatoria Bolsas Colaboración do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte

Maio 25, 2012

  Instruccións recoñecemento médico

Maio 25, 2012

  Instruccións para o recoñemento médico

Abr 27, 2012

  Calendario curso 2012-13

Abr 25, 2012

  Eleccións Consello Dpto. resultados

Abr 16, 2012

  Eleccións consello de Dpto. candidaturas definitivas

Abr 9, 2012

  Orzamento biblioteca 2012

Abr 9, 2012

  Eleccións Consello Dpto. 2012: listado provisional de candidaturas

Marz 25, 2012

  Modelo candidatura eleccións consello dpto. 12

Marz 23, 2012

  Eleccións Consello Dpto. censo definitivo

Marz 9, 2012

  Constitución Xunta Electoral, eleccións Consello Dpto.

Marz 7, 2012

  Normativa electoral e calendario consello Dpto. 2012

Marz 7, 2012

  Convocatoria de eleccións a Consello de Dpto.

Agost 5, 2011

  Premios extraordinarios de doutoramento 2010-11, impreso tribunais

Agost 5, 2011

  Premiso extraordinarios de doutoramento 2010-11, convocatoria

Xuño 21, 2011

  Censo definitivo, eleccións director/a de Dpto. 2011

Xullo 7, 2011

  Modelo de proxecto Bolsa-Colaboración 2011/12

Xullo 7, 2011

  Convocatoria Bolsas-Colaboración 2011/12

Xullo 04, 2011

  Listado definitivo de candidatos

Xuño 16, 2011

  Constitución da Xunta Electoral para as elección a director/a de Departamento

Xuño 10, 2011

  Modelo de candidatura de eleccións a director/a de Departamento

Xuño 10, 2011

  Comunicación de convocatoria de eleccións a director/a de Dpto.

Xuño 6, 2011

  Instuccións peche dos centros nos meses de xullo e agosto

Maio 6, 2010

  Alumnos_as en do Consello de Dpto.

Maio 3, 2010

  Listado definitivo de candidatos para eleccións a Consello de Dpto.

Abr 7, 2010

  Modelo candidatura, eleccións Consello de Dpto. 2010

Abr 7, 2010

  Acta nº1, Com. Electoral

Abr 7, 2010

  Eleccións a Consello de Dpto. 2010, censo definitivo

Marz 15, 2010

  Eleccións a Consello de Dpto. 2010, impreso de reclamacións ao censo electoral

Marz 15, 2010

  Eleccións a Consello de Dpto. 2010, calendario electoral

Marz 15, 2010

  Eleccións a Consello de Dpto. 2010, acta de constitución da Xunta Electoral

Oct 8, 2009

  Formulario axudas visitas, seminarios, reunións Dpto. Física Aplicada

Oct 8, 2009

  Axudas para visita, seminarios, reunións científicas do Dpto. de Física Aplicada

Xullo 29, 2009

  Temario que rexirá as probas de Técnico/a de Laboratorio para o Dpto. de Física Aplicada