Dpto. Física Aplicadadept08@uvigo.es

Menu:

Última Nova:

Marz 23, 2017

Lé máis...

Contacto:

Mail: dept08@uvigo.es
Tlf: 986 81 40 70
Fax: 986 81 40 69

Mais Info:

O 15/02/2012 terá lugar a lectura de tese de doutoramento de Oliver Dieste Blanco, na E.E. Industrial, sede campus, ás 12 horas na aula de Grao.

Ligazóns:

- Univ. de Vigo

- Queixas, suxestións ou parabéns

   

Version: 3.0
(Jul 01, 2015)

NORMATIVAS

DEPARTAMENTO XERAL DA UNIVERSIDADE DE VIGO PROFESORADO INVESTIGACIÓN FUNCIÓN PÚBLICA

PROFESORADO

Nov 17, 2011

  Cómputo da carga docente básica en titulacións de grao

Nov 17, 2011

  Criterios e procedemento de promoción ao corpo de Catedráticos de Universidade

Xuño 1, 2011

  Revisión da linguaxe: linguaxe non sexista

Oct 17, 2008

  Real Decreto 1393/2007, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais

Oct 17, 2008

  Normativa reguladora dos concusos de acceso aos corpos docentes universitarios e do procedemento de selección de profesorado contratado doutor con vinculación permanente na Universidade de Vigo

Xullo 7, 2008

  producción científica 2007, exemplo de mérito:congreso

Nov 26, 2007

  Normativa reguladora de convenios

Xuño 28, 2007

  INFORME SOBRE LOS BORRADORES DE REALES DECRETOS DE CONCURSOS DE ACCESO Y DE ACREDITACIÓN NACIONAL PARA EL ACCESO A LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS.

Xullo 7, 2008

  Criterios avaliación producción científica 2007

Xullo 7, 2008

  Intruccións producción científica 2007

Xullo 7, 2008

  Procedemento producción científica 2007

Xullo 7, 2008

  Convocatoria producción científica 2008: ano para avaliar 2007

Xullo 7, 2008

  Documentación Dpto. producción científica 2007