Dpto. Física Aplicadadept08@uvigo.es

Menu:

Última Nova:

Marz 23, 2017

Lé máis...

Contacto:

Mail: dept08@uvigo.es
Tlf: 986 81 40 70
Fax: 986 81 40 69

Mais Info:

O 15/02/2012 terá lugar a lectura de tese de doutoramento de Oliver Dieste Blanco, na E.E. Industrial, sede campus, ás 12 horas na aula de Grao.

Ligazóns:

- Univ. de Vigo

- Queixas, suxestións ou parabéns

   

Version: 3.0
(Jul 01, 2015)

NORMATIVAS

DEPARTAMENTO XERAL DA UNIVERSIDADE DE VIGO PROFESORADO INVESTIGACIÓN FUNCIÓN PÚBLICA

DEPARTAMENTO

  Procedemento solicitude de suscripción de novas publicacións periódicas con cargo ao listado centralizado da Biblioteca Universitaria

  Acordo do Consello de Goberno do 14-07-05 sobre tribunais extraordinarios

Linguas na que debe estar a tese de doutoramento

  Teses de compendio de artigos

  Normativa de días inhábiles para os efectos de prazos nas convocatorias da Universidade de Vigo.

  Acordo do Consello de Goberno sobre normativas de licenzas de profesorado.

  Normativa sobre a entrega de documentos que xa están en poder da Admón.

  Regulamento de Réxime Interno do Departamento