Dpto. Física Aplicadadept08@uvigo.es

Menu:

Última Nova:

Marz 23, 2017

Lé máis...

Contacto:

Mail: dept08@uvigo.es
Tlf: 986 81 40 70
Fax: 986 81 40 69

Mais Info:

O 15/02/2012 terá lugar a lectura de tese de doutoramento de Oliver Dieste Blanco, na E.E. Industrial, sede campus, ás 12 horas na aula de Grao.

Ligazóns:

- Univ. de Vigo

- Queixas, suxestións ou parabéns

   

Version: 3.0
(Jul 01, 2015)

Impresos

PROFESORADO OUTROS ASUNTOS ECONÓMICOS PAS

Profesorado

  Outros permisos PDI

  Outros permisos PAS

  Días de libre disposición PAS

  Asuntos propios profesorado

  Permiso de ata de 15 días

  Permiso de máis de 15 días

  Impreso vacacións anuais PDI

  Quinquenios Facultades e Escolas

  Quinquenios docentes, Dpto.


Outros

  Impreso vacacions persoal investigador

  Solicitude para o Departamento


Asuntos Económicos

  Impreso de dieta

  Ficha de perceptores/as

  Modelo solcitude transferencias